Warning: Creating default object from empty value in /home/shoppin1/bilinformation.se/public_html/index.php on line 46
Vanliga Frågor & Svar Om Bilar
Sök Kontakt FAQ Om Bilinformation.se Antal Bilmodeller: 2139
Bilinformation.se

SŲk Bilar & BiltillbehŲr:


Vanliga Frågor & Svar Om Bilar

Diesel eller bensin?

Dieselmotorer är energieffektiva och sitter därför ofta i de allra snålaste bilmodellerna. En nackdel med diesel är utsläppen av hälsofarliga partiklar som framför allt är ett problem i stadsmiljö. Men med de partikelfilter som nu finns har dieselmotorer blivit så mycket renare att skillnaden gentemot bensinmotorerna har jämnats ut.

Dieselbilar har högre fordonsskatt än bilar med bensinmotorer. Det gör att man ska ha relativt hög årlig körsträcka för att det ska bli lönsamt att välja en dieselmotor. Men om man väljer en mindre bil med dieselmotor framför en större med bensinmotor ligger brytpunkten inte så högt. Redan vid omkring 1 000 mils körsträcka kan en liten, snål dieselmotor bli lönsam trots den högre fordonsskatten.

Vad Är Miljöklassad Bensin

I december 1994 infördes miljöklasser även för bensin. Miljöklass 1 och 2 har lägre halter av ämnen som ger negativa hälso- och miljöeffekter. Motorns och katalysatorns funktion och livslängd förbättras dessutom om denna kvalitet används. Blyet är sedan 1994 helt borta i bensinen.

Vad Är Miljöklassad Diesel

Dieselbränsle finns i tre olika miljöklasser, där klass 3 är standardbränsle, medan miljöklasserna 1 och 2 har bättre miljöegenskaper. S.k. miljödiesel är dyrare att framställa, men det kompenseras för kunden med lägre skatt. Miljödiesel för både gamla och nya bilar minskar utsläppen av bland annat hälsovådliga partiklar och rök, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och kväveoxider.

Användning av miljödiesel medför mindre risk för cancer, astmaanfall, irriterade andningsvägar och infektioner. Lägre utsläpp av sura gaser som svaveldioxid och kväveoxider minskar även korrosion, vittring av byggnader och växtskador. Dieseldrivna bilar med utvecklad avgasrening – både lätta och tunga - kan kräva användning av miljödiesel för att avgasreningen inte ska försämras av bränslet.

Vad Betyder Miljöklasserna?

Systemet med miljöklasser och skatterabatt har kommit till för att snabbare minska biltrafikens miljöbelastning. På det sättet kan bilar med lägre avgasutsläpp bli vanliga i trafiken långt innan det gäller som obligatoriska miljökrav.

Det är avgasutsläppen av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid ingår inte. Vilken miljöklass en bilmodell ska placeras i bestäms av Vägverket efter en anmälan från biltillverkaren.

Genom att köpa bil i bästa möjliga miljöklass kan du hjälpa till att minska utsläppen av luftföroreningar från vägtrafiken. De bästa miljöklasserna kan i vissa fall få skatterabatt. Därför blir bilarna med bättre miljöteknik inte dyrare än konventionella bilar.

För företag med uttalad miljöpolicy borde det vara självklart att konsekvent köpa bilar i bästa miljöklassen. Med en sådan strategi har företaget alla möjligheter att utnyttja bilarna som ”rullande reklampelare” för att visa sitt miljöengagemang för omvärlden.

Import - Vem Svarar På Frågor?

När du som privatperson ska importera en bil eller ett annat fordon, bör du känna till vilka regler som gäller och vilka krav fordonet ska uppfylla. Här nedan finns information om vem som svarar på olika frågor.

Tullverket ger svar på tullfrågor och frågor om avgifter i samband med import från land utanför EU.

Vägverket, kundtjänst för fordonsfrågor, 0771-14 15 16, ger svar på dina frågor om registrering av fordon, fordonsskatt, registreringsskyltar och införsel av fordon som flyttsak.

Skatteverket, Ludvikakontoret, 0771-778 778, svarar på frågor om mervärdesskatt vid privat införsel av nya bilar från ett EU-land.

Vägverket, 0771-119 119, ger svar på frågor om införsel av fordon som arvegods, säkerhetskrav, utrustningskrav och avgasreningskrav.

Bilinformation.se    |     Kontakt    |     FAQ     |     Om Bilinformation.se
Copyright © 2006 - Mats Bergsten & Bilinformation.se - Teknisk Information Om Bilar & Bilmodeller